Analoge technologie

Analoog

Inleiding:
Analoog is hoe de modelspoorwegindustrie vroeger is begonnen. In het analoog bedrijf hebben we fabrikanten die gebruik maken van Wisselstroom om de treinen mee te laten rijden; Bijv. Märklin en Trix en fabrikanten die gebruik maken van gelijkstroom: Fleischmann/Roco, Piko, Lima enz.
Wat veel hobbyisten, nog steeds, doet besluiten analoog te gaan rijden is dat het (zeker voor kleinere banen) bekend staat als goedkoper als digitaal.
Andere argumenten kunnen zijn: voor een digitale baan is over het algemeen meer kennis nodig van elektronica, het is n.l. toch wel meer ingewikkeld, een aantal mensen heeft die kennis niet. De modelspoorweg industrie doet goed zijn best om de digitale oplossingen steeds “eenvoudiger” en meer automatisch te maken. Echter tot nu toe is er ook meer elektronica/digitale kennis nodig voor een digitale modelspoorwegbaan. Daarnaast zijn er ook mensen die hun hobby vooral toeleggen op het maken van scenery. Huisje, bruggen complete landschappen.Zij hebben de modelspoorwegbaan alleen maar nodig voor “decoratie” van hun scenery. Ook dan voldoet een analoge baan aan de doelstelling.

Technisch gezien:
Een nadeel van het analoge systeem is echter dat de transformator een bepaalde spanning op de rails plaatst waarmee alle treinen op de aangesloten rails dezelfde snelheid zullen rijden.
Als je met meerdere treinen verschillende snelheden wilt rijden, dan moet de baan in secties worden opgedeeld. Wil je vervolgens een trein laten stoppen op een bepaald punt dan moet er een stopsectie worden ingebouwd, het nadeel hiervan is dat de trein direct stil staat en dit niet realistisch overkomt.
Dit kan vervolgens opgelost worden door de trein te laten afremmen door middel van een weerstand.
Waar het dus op neerkomt met analoog rijden is dat voor elke extra functie een oplossing zal moeten gezocht, waardoor veel schakelingen ontstaan. Voor de meeste hobbyisten is dit een nadeel, maar voor de elektronica fans onder ons is het juist een voordeel om dit allemaal zelf uit te mogen zoeken. Ook binnen onze club hebben we nog een fikse groep leden, die zich helemaal toelegt op de analoge technologie. Dit is de groep die de Märklinbaan maakt. Ook deze baan wordt volledig modulair opgebouwd.

Analoge technologie

Je zou ook interesse kunnen hebben in