Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. kan persoonsgegevens over u verwerken t.b.v. de ledenadministratie en het bank-incassosysteem, omdat u lid/donateur/vrijwilliger bent van ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. Of doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. heeft verstrekt, kan ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam (incl. roepnaam)
– Uw adresgegevens (postcode en woonplaats)
– Uw telefoonnummer (vaste- en/of mobiele telefoon)
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer (IBAN nummer)
– Uw pasfoto (t.b.v. uw lidmaatschapskaart)

WAAROM MODELSPOORWEGCLUB VEENENDAAL e.o. GEGEVENS NODIG HEEFT
Deze gegevens ontvangen wij van aspirant leden via het door hen ingevulde aanmeldingsformulier (per post verzonden of gedownload van de website www.modelspoor.nl), incl. SEPA-machtiging, waarna deze gegevens digitaal worden verwerkt in de ledenadministratie en financiële administratie van ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o.
Het aanmeldingsformulier, incl. SEPA machtiging, wordt bewaard door het secretariaat van de vereniging.
ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. verwerkt uw persoonsgegevens om, indien nodig, contact met u te kunnen opnemen. Dit kan telefonisch, digitaal of per post.

HOE LANG MODELSPOORWEGCLUB VEENENDAAL GEGEVENS BEWAART
Alle ingeleverde gegevens worden bij het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd en verwijderd uit de digitale administratie. ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. verstrekt uw gegevens niet aan derden. ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. heeft hier geen invloed op. ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. heeft Google geen toestemming gegeven om via ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

NIEUWSBRIEF en INFORMATIE
Alleen leden/donateurs en vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief van ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. Deze nieuwsbrief wordt digitaal, éénmaal aan het begin van iedere maand, verzonden naar haar leden/donateurs en vrijwilligers en heeft als enig doel hen te informeren. Men ontvangt de nieuwsbrief zolang als men lid/donateur of vrijwilliger is. Personen die via de website www.modelspoor.nl informatie wensen zijn verplicht hun naam en emailadres op te geven. Deze gegevens worden, met hun reactie, opgeslagen op de website welke alleen toegankelijk is voor de beheerder(s) en alleen gebruikt ter beantwoording van hun vragen. Met deze opgaven van persoonsgegevens geeft men toestemming aan ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. deze persoonsgegevens te gebruiken en worden niet aan derden verstrekt. Emailadressen van derden (van niet leden/donateurs of vrijwilligers) die aan ModelSpoorwegClub Veenendaal zijn verstrekt hebben toestemming verleend voor het verzenden van informatie.

MINDERJARIGEN
ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGEN
ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. via het contactformulier. De website www.modelspoor.nl is een website van ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o., op deze website worden geen cookies geplaatst. ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. is als volgt te bereiken:

POSTADRES:
De Smalle Zijde 38b, 3903 LP Veenendaal

VESTIGINGSADRES:

De Smalle Zijde 38b, 3903 LP Veenendaal

HANDELSREGISTER
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Utrecht: 40480397

E-MAILADRESSEN
Opvraagbaar via het Contactformulier