De Vereniging

De Vereniging

Een aantal enthousiaste modelspoorliefhebbers heeft in 1984 Model Spoorweg Club Veenendaal (MSCV) opgericht.
De vereniging heeft als doel de modelspoorhobby door haar leden te laten beoefenen en haar te laten aanbevelen.

Er zijn leden die zich toeleggen op het verzamelen van modellen, het bouwen van landschappen, het digitaal maken van baan en locomotieven, het gebruik van baanbesturing via de computer, het ontwerpen en maken van scenery, enz.

Binnen de vereniging is al veel kennis en kunde aanwezig. Het is van belang dat we ons verder bekwamen. Op die manier kunnen we de vaardigheden op peil houden en de banen blijvend onderhouden, verbeteren, uitbreiden en vernieuwen. Vandaar dat we open staan voor nieuwe leden die onze vereniging op enigerlei manier willen en kunnen versterken.
Hebt u geen ervaring met modelspoorbouw of zijn er elementen waarover u meer wilt leren, dan kunt u van MSCV-leden verwachten dat ze u op weg helpen. Door middel van workshops wordt men op verschillende terreinen nader geïnformeerd. U bent van harte welkom bij de vereniging.

Interesse
Hebt u na het lezen van deze site en de overige informatie belangstelling, neem dan vrijblijvend contact op. Wij zullen u graag, uitgebreider dan hier mogelijk is, informeren over de Modelspoorwegclub Veenendaal en haar activiteiten.

Reacties op nieuws, pagina’s of andere gedeelten
Heb je reacties/vragen op of over een van onze pagina’s, nieuwsartikelen, technologie secties enz. maak graag gebruik van ons contactformulier. We hebben een test gedaan om bij de nieuwsberichten mensen zelf direct reacties te laten geven. De hoeveelheid SPAMberichten, die dan op deze formulieren binnenkomt, heeft ons genoodzaakt deze mogelijkheden weer ongedaan te moeten maken. Ons contactformulier is wel beschermd tegen ge-automatiseerde spamberichten.

LID worden
De contributie bedraagt:
Leden t/m 15 jaar                                     80,00 Euro per jaar
Leden 16 jaar en ouder                          250,00 Euro per jaar
Extra bijdrage voor koffie/frisdrank     10,00 Euro per jaar

 

Het entreegeld bedraagt:
Leden t/m 15 jaar                     12,50 Euro
Leden 16 jaar en ouder           25,00 Euro

Het (eenmalig) entreegeld is verschuldigd als je na 3 maanden proeflidmaatschap definitief lid wilt worden.
Over de proefperiode is wel contributie verschuldigd.
Donateur worden kan ook, de bijdrage is minimaal 50 Euro per jaar (geen entreegeld verschuldigd)

Vul op de contactpagina van deze website even het contactformulier in en geef aan dat je graag lid wilt worden. Er wordt zo snel mogelijk een leden-aanmeldformulier gemailed, waarop alle instructies staan.

Clubavond
Leden van Model Spoorweg Club Veenendaal komen op de maandagavonden bij elkaar van 19.00 – 22.00 u.

Adres Gegevens
De Smalle Zijde 38b
3903 LP te Veenendaal.

Het clubgebouw is gevestigd op het industrieterrein “Nijverkamp”. Er is een lift aanwezig, en er is voldoende parkeerruimte aanwezig.

Mede mogelijk gemaakt door: (klik op de logo’s)!