Open dag van zaterdag 18 maart: een geweldig succes!!! Allen hartelijk dank voor jullie komst!!!

Zaterdag 18 maart 2023 was dankzij jullie bezoek een groot succes! Hartelijk dank allemaal!

Jullie als enthousiaste bezoekers hebben er voor gezorgd dat voor ons de open dag van zaterdag 18 maart een heel groot succes is geworden.
We hebben meer als 200 enthousiaste bezoekers mogen ontvangen!! Heel veel leden van de club hebben afgelopen winterseizoen heel veel dagen en avonden
hun best gedaan om alles afgelopen zaterdag weer zo goed mogelijk te laten rijden!  Zoals een aantal van jullie soms gezien hebben, in de modelspoorweg wereld gaat het net zo
als in het “echte” spoorbedrijf, af en toe treden er (ver)storingen op in de treinbedrijven. Ook bij ons moeten die zo snel mogelijk worden verholpen, wat inde meeste gevallen ook goed is gelukt.
We hebben heel veel complimenten mogen ontvangen, en ook met heel veel bezoekers leuke en interessante gesprekken gevoerd en advies mogen/kunnen geven.
We hopen komende zomer in de zomervakantie nog een aantal zaterdagen weer een open dag te kunnen organiseren. De data’s zullen we weer op de website publiceren.
Daarna zullen we traditiegetrouw, ergens eind november dit jaar, ook weer proberen een open dag te organiseren!
Dus houdt onze website goed in de gaten.

Namens alle leden van ModelSpoorwegClub Veenendaal

Innovaties: Komplete servo wisselaansturingen

De afgelopen periode is bij de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe H0 baan, maar
ook door de bouw van andere nieuwe en bestaande banen bij verschillende leden van onze
club, diep nagedacht en veel overleg geweest over wisselaansturingen.
De wissels van de diverse fabrikanten kunnen altijd op diverse manieren worden aangestuurd.
De meeste fabrikanten gebruiken eigen elektrische spoelen die per wissel aangeschaft moeten worden.
Deze zijn meestal redelijk prijzig, en hebben ook wel diverse nadelen.
Door de modelspoorhobbyisten worden, steeds meer servo’s gebruikt voor wisselaansturingen.
De grote uitdaging bij de servo’s is meestal een makkelijke montage, en de verbinding tussen
de servo en de wissel zelf. Deze komplete beugels verhelpen deze problemen tegen ook nog zeer aantrekkelijke kosten.
Bij ModelSpoorwegClub Veenendaal heeft 1 van de leden met behulp van wisselmateriaal van verschillende
andere leden (dit voor verschillende merken wissels) komplete beugels inclusief servo’s en schakelaars ontworpen.
De beugels zijn er voor: H0 Roco-line (met en zonder bedding) en H0 Marklin C-rail
, Peko H0 rail, Fleischmann Profirail.
De beugels voor de Marklin C rails zijn wel verschillend van de beugels voor Roco, Peko en Fleischmann Profirail.
Hebt u interesse in deze beugels neem via ons contactformulier op deze site contact met ons op.
De beugels zouden tijdens de geplande opendag te koop zijn ook voor niet leden. Door de nieuwe Corona regels schuift de geplande opendag
(voorlopig) echter op naar een nader te bepalen datum.

Bouw van een nieuwe H0 Baan

Nieuwbouw H0-Baan

Eind 2019 is na heel veel overleg besloten een compleet nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen.
Wij gaan u middels deze webpagina’s op de hoogte houden van de keuze van systemen en componenten en het verloop van het ontwerp en de bouw.
De overwegingen om een nieuwe H0-baan te gaan bouwen:
Eind 2019 is het besluit genomen een compleet nieuwe H0 baan te gaan  ontwerpen en bouwen. De oude baan was tussen de 15 en 20 jaar oud, gebaseerd op LocoNet elektronica en oorspronkelijk bestuurd met het programma Koploper. Doordat de continuiteit van Koploper niet langer gewaarborgd kon worden, is een jaar of 3 geleden al besloten over te gaan naar het programma iTrain. De combinatie van iTrain, de 15 jaar oude modules van LocoNet en de meer dan 20 jaar oude “k-rails” bleken uiteindelijk een onophoudelijke bron van storingen en kortsluitingen te veroorzaken. Hierbij speelt vooral ook de oude “k-rails”een enorm grote rol. Na dit alles heel zorgvuldig te hebben afgewogen, is er uiteindelijk toch het besluit genomen een totaal nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen. Dit zal gefaseerd gebeuren, waarbij de bestaande H0 baan zolang mogelijk intact zal worden gehouden.
Voor meer detail informatie en vorderingen kijk op onze pagina: De H0 baan (nieuwe baan)