Open dag Zaterdag 26 november 10.00 – 16.00, jullie komen toch ook!

Zaterdag 26 november 2022 organiseren we weer een Open Dag, jullie komen toch ook!

Natuurlijk zijn er afgelopen tijd weer heel veel werkzaamheden aan de bestaande H0- en N banen verricht, Vooral ook op de H0 baan zullen we met andere treinsamenstellingen gaan rijden.

Kinderbaan: Er is afgelopen tijd ook weer veel aandcht besteed, om de kinderbaan weer zo goed mogelijk rijdbaar te maken.
Hier mogen en kunnen de kinderen ZELF rijden met een echte H0 modelspoorwegbaan. Voor de baan is iedere opendag heel veel belangstelling bij de jeugdige bezoekers en is ook voor de ouders heel leuk te zien hoe de kinderen hier zelf met een modelspoorwegbaan kunnen rijden/spelen.

NIEUW: De eerste 3 modulen voor de nieuwe H0 baan zijn ondertussen voorzien van de besturings
elektronica (Dinamo), er is verlichting in de modulen aangebracht, en ook zijn er al verschillende relais modulen geplaats. De voedingseenheden zijn aangebracht. Dit alles is zoveel mogelijk op modulaire wijze gebeurd, zodat iedere module zoveel mogelijk dezelfde opzet en indeling heeft.
Ook van deze nieuwe H0 baan zal de baanaansturing plaats gaan vinden via programma iTrain.
Dit programma is NU al gekoppeld aan de ingebouwde elektronica, en er wordt getoond hoe iTrain een rol kan spelen in de “kritische opstart volgorde van de baan elektronica”.

Kortom, ook deze Opendag is weer een evenement waar behalve van alles valt te zien, weer veel geleerd kan worden!

Innovaties: Komplete servo wisselaansturingen

De afgelopen periode is bij de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe H0 baan, maar
ook door de bouw van andere nieuwe en bestaande banen bij verschillende leden van onze
club, diep nagedacht en veel overleg geweest over wisselaansturingen.
De wissels van de diverse fabrikanten kunnen altijd op diverse manieren worden aangestuurd.
De meeste fabrikanten gebruiken eigen elektrische spoelen die per wissel aangeschaft moeten worden.
Deze zijn meestal redelijk prijzig, en hebben ook wel diverse nadelen.
Door de modelspoorhobbyisten worden, steeds meer servo’s gebruikt voor wisselaansturingen.
De grote uitdaging bij de servo’s is meestal een makkelijke montage, en de verbinding tussen
de servo en de wissel zelf. Deze komplete beugels verhelpen deze problemen tegen ook nog zeer aantrekkelijke kosten.
Bij ModelSpoorwegClub Veenendaal heeft 1 van de leden met behulp van wisselmateriaal van verschillende
andere leden (dit voor verschillende merken wissels) komplete beugels inclusief servo’s en schakelaars ontworpen.
De beugels zijn er voor: H0 Roco-line (met en zonder bedding) en H0 Marklin C-rail
, Peko H0 rail, Fleischmann Profirail.
De beugels voor de Marklin C rails zijn wel verschillend van de beugels voor Roco, Peko en Fleischmann Profirail.
Hebt u interesse in deze beugels neem via ons contactformulier op deze site contact met ons op.
De beugels zouden tijdens de geplande opendag te koop zijn ook voor niet leden. Door de nieuwe Corona regels schuift de geplande opendag
(voorlopig) echter op naar een nader te bepalen datum.

Bouw van een nieuwe H0 Baan

Nieuwbouw H0-Baan

Eind 2019 is na heel veel overleg besloten een compleet nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen.
Wij gaan u middels deze webpagina’s op de hoogte houden van de keuze van systemen en componenten en het verloop van het ontwerp en de bouw.
De overwegingen om een nieuwe H0-baan te gaan bouwen:
Eind 2019 is het besluit genomen een compleet nieuwe H0 baan te gaan  ontwerpen en bouwen. De oude baan was tussen de 15 en 20 jaar oud, gebaseerd op LocoNet elektronica en oorspronkelijk bestuurd met het programma Koploper. Doordat de continuiteit van Koploper niet langer gewaarborgd kon worden, is een jaar of 3 geleden al besloten over te gaan naar het programma iTrain. De combinatie van iTrain, de 15 jaar oude modules van LocoNet en de meer dan 20 jaar oude “k-rails” bleken uiteindelijk een onophoudelijke bron van storingen en kortsluitingen te veroorzaken. Hierbij speelt vooral ook de oude “k-rails”een enorm grote rol. Na dit alles heel zorgvuldig te hebben afgewogen, is er uiteindelijk toch het besluit genomen een totaal nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen. Dit zal gefaseerd gebeuren, waarbij de bestaande H0 baan zolang mogelijk intact zal worden gehouden.
Voor meer detail informatie en vorderingen kijk op onze pagina: De H0 baan (nieuwe baan)